LIST OF PATENTEES
TO WHOM
PATENTS WERE ISSUED ON THE 7th DAY OF November, 2017
NOTE--Arranged in accordance with the first significant character or word of the name
(in accordance with city and telephone directory practice).

X Development LLC: See--
Grundmann, Michael; and Schubert, Martin F. 09812609 Cl. H01L 33/145.
Linnell, Jeffrey 09811066 Cl. G05B 15/02.
Linnell, Jeffrey; Proto, Jonathan; and Kruysman, Brandon 09808992 Cl. B29C 67/0059.
Ratner, Daniel 09809293 Cl. B64B 1/005.
Rembisz, Justine; and Morey, Christopher Lynn 09809056 Cl. B60B 19/003.
XBIOTECH, INC.: See--
Simard, John 09809649 Cl. C07K 16/245.
Xekalakis, Polychronis: See--
Stavrou, Kyriakos A.; Gibert Codina, Enric; Codina, Josep M.; Gomez Requena, Crispin; Gonzalez, Antonio; Hyuseinova, Mirem; Kotselidis, Christos E.; Latorre, Fernando; Lopez, Pedro; Lupon, Marc; Madriles Gimeno, Carlos; Magklis, Grigorios; Marcuello, Pedro; Martinez Vicente, Alejandro; Martinez, Raul; Ortega, Daniel; Pavlou, Demos; Tournavitis, Georgios; and Xekalakis, Polychronis 09811341 Cl. G06F 9/3804.
Xenopoulos, Alex; to EMD Millipore Corporation Methods for inactivating viruses during a protein purification process 09809799 Cl. C12N 7/00.
XEROX CORPORATION: See--
Chapman, Edward 09813579 Cl. H04N 1/32251.
Li, Shigeng; Zuo, Yanjia; and Cheng, Chieh-Min 09809698 Cl. C08K 5/42.
Ochs, Matthew J. 09809035 Cl. B41J 2/2132.
Smith, Mark A. 09811771 Cl. G06K 15/407.
Vella, Sarah J; Hu, Nan-Xing; and Liu, Yu 09811020 Cl. G03G 15/0233.
Wayman, Elizabeth Dubiel; and Braun, Karen M. 09812022 Cl. G09B 5/02.
Wolfe, Christopher M.; Angra, Padam K.; and Myers, II, Jacob W. 09811017 Cl. G03G 9/09378.
Xia, Chuanjun: See--
Lin, Chun; Xia, Chuanjun; Ma, Bin; Zeng, Lichang; DeAngelis, Alan; and Barron, Edward 09812656 Cl. H01L 51/0085.
Xia, Dengguo: See--
Fan, Yuguang; Wang, Wei; Dai, Wukun; and Xia, Dengguo 09810954 Cl. G02F 1/13394.
Xia, Jiewen; Huang, Qingping; Chen, Jialin; Su, Yuxian; Li, Wenwei; Pang, Liyang; and Wu, Yan, to CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING THIRD CONSTRUCTION CO., LTD Stainless steel weldment and pad combined welding method 09808876 Cl. B23K 9/035.
Xia, Xianzhi; Zhao, Jin; Li, Weili; Liu, Yuexiang; Ling, Yongtai; Gao, Ping; Tan, Yang; Gao, Futang; Peng, Renqi; and Zhang, Jigui, to CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Catalyst component for olefin polymerization, preparation method thereof, and catalyst comprising same 09809663 Cl. C08F 110/06.
Xia, Yanping; Kadle, Prasad S.; Leitzel, Lindsey L.; Wang, Mingyu; and Craig, Timothy D., to MAHLE International GmbH HVAC system for electric vehicle with driving range extension 09809083 Cl. B60H 1/00492.
Xia, Yingan: See--
Bähren, Henning; Hornhardt, Christian; Wolf, Matthias; and Xia, Yingan 09810234 Cl. F04D 29/283.
Xia, Zhidao; and Marsh, Alan, to Swansea University Topical drug patch including microspheres 09808429 Cl. A61K 9/703.
XIAMEN SANAN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.: See--
Huang, Shaohua; Zeng, Xiaoqiang; and Chao, Chih-Wei 09812613 Cl. H01L 33/385.
XIAMEN TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.: See--
Peng, Tao 09811191 Cl. G06F 3/0412.
Wei, Sifan; and Huang, Zhongshou 09810939 Cl. G02F 1/133528.
XI'AN ZHONGXING NEW SOFTWARE CO. LTD: See--
Wang, Bin 09813174 Cl. H04J 3/0667.
Wang, Meiying; Ding, Jiewei; and Liu, Tao 09813214 Cl. H04L 5/0053.
Yang, Liang 09812882 Cl. H02J 7/0052.
Zhao, Qingling 09813376 Cl. H04L 61/6045.
Zhu, Weihong; and Ni, Hua 09813918 Cl. H04W 16/18.
XI'AN ZHONGXING NEW SOFTWARE CO. LTD.: See--
Guo, Xiaoliang; Bao, Shenghua; and Wang, Tao 09812857 Cl. H02H 7/1213.
Li, Chunlei 09813398 Cl. H04L 63/08.
Liu, Na 09814039 Cl. H04W 72/0446.
Sun, Aifang; Gao, Chong; Ling, Zhihao; Yuan, Yifeng; Cao, Jianfu; Zhang, Zhifei; and Qi, Xuewen 09813933 Cl. H04W 28/0215.
Xiang, Dong: See--
Tsai, Yu-Lun; Hou, Pin-Yuan; Liao, Chung-Fu; Chen, Long-Fei; Xiang, Dong; and Zhu, Da-Wei 09812818 Cl. H01R 13/6596.
Xiang, Dong; Todd, Stephen; and Chen, Qiyan, to EMC IP Holding Company LLC Lineage information management in data analytics 09811573 Cl. G06F 17/30557.
Xiao, Baitao: See--
Banker, Adam Nathan; Xiao, Baitao; and Ossareh, Hamid-Reza 09810229 Cl. F04D 27/0223.
Xiao, Dengkun; Cui, Jie; Li, Anjian; Han, Jing; He, Yuan; and Wu, Tong, to Huawei Technologies Co., Ltd. Positioning method, positioning server, terminal and base station 09814015 Cl. H04W 64/003.
Xiao, Hong: See--
Nasir, Azim; Turner, Andre R.; Xiao, Hong; and Wang, Dongchen 09813308 Cl. H04L 41/5025.
Xiao, Manchao; Pearlstein, Ronald Martin; Ho, Richard; Lei, Xinjian; Mayorga, Steven Gerard; and Spence, Daniel P., to VERSUM MATERIALS US, LLC Catalyst and formulations comprising same for alkoxysilanes hydrolysis reaction in semiconductor process 09809711 Cl. C09D 1/00.
Xiao, Shangyang: See--
Qiu, Weihong; and Xiao, Shangyang 09812956 Cl. H02M 3/156.
Xiao, Yahui: See--
Xu, Shaoping; Xiao, Yahui; Wang, Chao; Wang, Guangyong; Yalkunjan, Tursun; Siu, Kam Shing; Xu, Bin; and Chow, Hiu Ying Connie 09809770 Cl. C10J 3/66.
Xiao, Zhenning; to Ricoh Company, Ltd. Approach for providing service workflows through devices 09813508 Cl. H04L 67/16.
Xie, Fang Quan: See--
Li, Qi Cheng; Mei, Li Jun; Wang, Jian; Xie, Fang Quan; and Zhu, Zi Yu 09811446 Cl. G06F 11/3684.
Xie, Huagang: See--
Xu, Zhi; Wang, Xinran; and Xie, Huagang 09811665 Cl. G06F 21/566.
Xie, John Yuxiang: See--
Tower, III, Daniel G.; Xie, John Yuxiang; Pizzuti, James L.; and DeProost, Antoine 09810559 Cl. G01F 1/60.
Xie, Kun-Ju: See--
Tsao, Chia; Tseng, Jui-Tang; Xie, Kun-Ju; and Wu, Tsung-Han 09809098 Cl. B60K 1/00.
Xie, Lei; to Samsung Display Co., Ltd. Flexible display device and method of manufacturing window member for the same 09809012 Cl. B32B 27/302.
Xie, Liansuo: See--
Swegle, David; and Xie, Liansuo 09808024 Cl. A23G 3/10.
Xie, Qiting: See--
Gu, Rongting; Wen, Hua; Zhu, Qian; Li, Jing; Li, Yihua; and Xie, Qiting 09813456 Cl. H04L 65/1046.
Xie, Ruilong: See--
Cheng, Kangguo; Xie, Ruilong; Yamashita, Tenko; and Yeh, Chun-Chen 09812443 Cl. H01L 27/0629.
Lee, Tek Po Rinus; Liu, Jinping; and Xie, Ruilong 09812543 Cl. H01L 29/47.
Zhang, John H.; Huang, Haigou; Wu, Xusheng; Xie, Ruilong; and Tsai, Stan 09812365 Cl. H01L 21/823437.
Xie, Tianyu: See--
Akselrod, Gregory; Xie, Tianyu; Kurtzebom, Scott; Hardy, Gordon; Garg, Sanjay; Shurtz, Chad; Li, Karvell; and Donner, Robert 09811645 Cl. G06F 21/105.
Xie, Yangguo: See--
Wu, Liping; Shen, Chang; Hu, Yuchang; Pan, Yuanwang; Pu, Shaomin; Wang, Yong; and Xie, Yangguo 09809868 Cl. C21C 7/10.
Xie, Ying: See--
Ma, Wen-zhe; Feng, Sen-ling; Yao, Xiao-jun; Yuan, Zhong-wen; Liu, Liang; and Xie, Ying 09808439 Cl. A61K 31/352.
Ma, Wen-zhe; Feng, Sen-ling; Yao, Xiao-jun; Yuan, Zhong-wen; Liu, Liang; and Xie, Ying 09808477 Cl. A61K 31/704.
Xie, Zheng: See--
Yang, Dongjun; Li, Bo; Wei, Junlei; Zhang, Bo; Li, Zhaoping; Zhang, Xiaoming; Xie, Zheng; Zhou, Yang; Zhang, Lijun; and Zhang, Yanfang 09809118 Cl. B60L 11/02.
XILINIX, INC.: See--
Refai-Ahmed, Gamal; Ramalingam, Suresh; and Philofsky, Brian D. 09812374 Cl. H01L 23/3675.
XILINX, INC.: See--
Parekh, Umang; Sundararajan, Arvind; and Dutta, Sandeep 09811618 Cl. G06F 17/5036.
Xin, Wei: See--
Jiang, Congbin; Xin, Wei; Li, Honghai; Gao, Ruiheng; Chen, Yongjin; Li, Xiaofei; Zhang, Yan; and Zhang, Li 09809771 Cl. C10J 3/86.
Xin, Yan: See--
Brown, Brandon H.; Carra, Ernest A.; Hemenway, Jeffrey N.; Morrison, Henry; Reynolds, Troy; Shi, Bing; Stefanidis, Dimitrios; Wang, Fang; Warr, Matthew Robert; Whitney, James Andrew; and Xin, Yan 09809559 Cl. C07D 239/42.
Xing, Bin: See--
Zmudzinski, Krystof C.; Hoekstra, Matthew E.; Manferdelli, John L.; and Xing, Bin 09811475 Cl. G06F 12/1408.
Xing, Weibing: See--
Gan, Hong; Lehnes, Joseph; and Xing, Weibing 09812710 Cl. H01M 4/54.
Xing, Zhou Tian; to WORLD AWARD ACADEMY, WORLD AWARD FOUNDATION, AMOBILEPAY, INC. Wearable personal digital device for facilitating mobile device payments and personal use 09811818 Cl. G06Q 20/32.
XINTEC INC.: See--
Yiu, Ho-Yin; Wen, Ying-Nan; and Liu, Chien-Hung 09812413 Cl. H01L 24/02.
Xiong, Chunshan: See--
Zhang, Lixue; and Xiong, Chunshan 09813744 Cl. H04N 21/242.
Xiong, Jingyi: See--
Cai, Zhongping; Xiong, Jingyi; Trytko, Tyler; Slobodov, Alexander; Doyle, Paul; and Romanovsky, Anatoly 09810619 Cl. G01N 21/01.
Xiong, Kun; and Davis, Brandon M., to Ecolab USA Inc. Apparatus for, system for and methods of maintaining sensor accuracy 09810676 Cl. G01N 33/18.
Xiong, True: See--
McCoy, Charles; Pedlow, Jr., Leo Mark; Wong, Ling Jun; and Xiong, True 09811320 Cl. G06F 8/38.
Xiong, Yin: See--
Lancaster, Johnathan M.; Marchion, Douglas C.; and Xiong, Yin 09809858 Cl. C12Q 1/6886.
XTRIZAK LLC: See--
Estrada, Isaac; and Estrada, Zakkery D. 09808707 Cl. A63F 9/20.
Xu, Bin: See--
Xu, Shaoping; Xiao, Yahui; Wang, Chao; Wang, Guangyong; Yalkunjan, Tursun; Siu, Kam Shing; Xu, Bin; and Chow, Hiu Ying Connie 09809770 Cl. C10J 3/66.
Xu, Bo; and Mao, Yanmin, to Psion, Inc. Molded printed circuit board 09812808 Cl. H01R 13/52.
Xu, Chun: See--
Tian, Guolin; and Xu, Chun 09809939 Cl. E01H 1/1206.
Xu, Fang; Zhang, Zhenhua; Shang, Ke; and Zhong, Like, to BEIJING LENOVO SOFTWARE LTD. Display screen, electronic device and information processing method for the electronic device 09812075 Cl. G09G 3/36.
Xu, Feng: See--
Chung, John Y. L.; Campos, Kevin; Cleator, Edward; Dunn, Robert F.; Gibson, Andrew; Hoerrner, R Scott; Keen, Stephen; Lieberman, Dave; Liu, Zhuqing; Lynch, Joseph; Maloney, Kevin M.; Xu, Feng; Yasuda, Nobuyoshi; Yoshikawa, Naoki; and Zhong, Yong-Li 09809536 Cl. C07D 207/09.
Xu, Guo-Jin: See--
Shen, Guo-Qiao; Chang, Yu-Ming; Zhang, Jin-Fa; and Xu, Guo-Jin 09812961 Cl. H02M 3/158.
Xu, Hao: See--
Barbieri, Alan; Xu, Hao; Jain, Vikas; Malladi, Durga Prasad; Khan, Awaiz Ahmad; Kotla, Samatha; and Sachdev, Balwinderpal 09814073 Cl. H04W 74/0833.
Xu, Hua; Heo, Youn; Cai, Zhijun; Earnshaw, Mark; Fong, Mo-Han; McBeath, Sean; and Harrison, Robert Mark, to BlackBerry Limited Transmission of information in a wireless communication system 09814003 Cl. H04W 52/42.
Xu, Jianjun: See--
Chen, Xingyi; Xu, Jianjun; and Niu, Xiliang 09810602 Cl. G01M 11/0207.
Xu, Jiayi: See--
Sakurada, Isao; Hirabayashi, Tomokazu; Maeda, Yoshitaka; Nagasue, Hiroshi; Mizuno, Takashi; Xu, Jiayi; Zhang, Ting; Smith, Cameron; and Parker, Dann 09808445 Cl. A61K 31/439.
Xu, Jun; to IPRECISION MEDICINE TECHNOLOGY, INC. Methods for shape comparison between drug molecules 09811642 Cl. G06F 19/706.
Xu, Min; Xu, Xiaoying; Zheng, Xiaoxiao; and Guo, Fangfu, to Huawei Technologies Co., Ltd. Information reporting method, information receiving method, UE and network device 09813974 Cl. H04W 40/248.
Xu, Ming: See--
Tong, Hui; Hoshino, Masayuki; Xu, Ming; Nakao, Seigo; and Imamura, Daichi 09813128 Cl. H04B 7/0478.
Xu, Peng: See--
Cheng, Kangguo; Xu, Peng; and Yang, Jie 09812553 Cl. H01L 29/6656.
Xu, Qiang; Lumezanu, Cristian; Liu, Zhuotao; Arora, Nipun; Sharma, Abhishek; Zhang, Hui; and Jiang, Guofei, to NEC Corporation Optimization framework for multi-tenant data centers 09813301 Cl. H04L 41/12.
Xu, Shaoping; Xiao, Yahui; Wang, Chao; Wang, Guangyong; Yalkunjan, Tursun; Siu, Kam Shing; Xu, Bin; and Chow, Hiu Ying Connie, to ECO ENVIRONMENTAL ENERGY RESEARCH INSTITUTE LIMITED Method for preparing hydrogen-rich gas by gasification of solid organic substance and steam 09809770 Cl. C10J 3/66.
Xu, Shuai; Zhang, Zhengxin; and Wang, Zhiyong, to BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. Driver chip, driver board and test method thereof, and display device 09810932 Cl. G02F 1/1309.
Xu, Teng: See--
Soultanidis, Nikolaos; Reed, Keith G.; Xu, Teng; Ferrughelli, David T.; and Martens, Luc R. M. 09809756 Cl. C10C 1/205.
Xu, Wei: See--
Liu, Guoan; and Xu, Wei 09812326 Cl. H01L 21/187.
Xu, Wen-Qing; Liu, Chao; Barbarossa, Giovanni; Eissler, Elgin E.; Anderson, Thomas E.; Kraisinger, Charles J.; and Lichtenstein, Norbert, to II-VI Incorporated Composite substrate with alternating pattern of diamond and metal or metal alloy 09812375 Cl. H01L 23/3732.
Xu, Wenpeng: See--
Zhu, Liwei; Li, Dianlin; Yang, Xiaowei; Zhu, Hua; and Xu, Wenpeng 09814162 Cl. H05K 7/20736.
Xu, Xiaoying: See--
Xu, Min; Xu, Xiaoying; Zheng, Xiaoxiao; and Guo, Fangfu 09813974 Cl. H04W 40/248.
Xu, Yan; Samuel, Chia Han Siong; Zhang, Yingzhe; and Luo, Zhenghua, to Hytera Communications Corp., Ltd. Communication mode switching method and device 09814041 Cl. H04W 72/0446.
Xu, Yang: See--
Testi, Nicolo; and Xu, Yang 09813033 Cl. H03F 3/193.
Xu, Zhengmao: See--
Chen, Changhua; Zhang, Li; Liu, Xiaolei; Ha, Yao; Xu, Zhengmao; Dong, Zheng; and Chen, Qingyong 09810667 Cl. G01N 29/30.
Xu, Zhi; Wang, Xinran; and Xie, Huagang, to Palo Alto Networks, Inc. Static and dynamic security analysis of apps for mobile devices 09811665 Cl. G06F 21/566.
Xu, Zhiyue: See--
Kumar, Deepak; and Xu, Zhiyue 09809712 Cl. C09D 1/00.
Xu, Zhuxian; and Chen, Chingchi, to FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC Active gate clamping for inverter switching devices using grounded gate terminals 09813009 Cl. H02P 27/08.
Xuan, Chaoting: See--
Stuntebeck, Erich Peter; Tse, Kar Fai; Lu, Chen; and Xuan, Chaoting 09813247 Cl. H04L 9/3234.
Xuan, Chaoting; to AirWatch LLC Fast and accurate identification of message-based API calls in application binaries 09811401 Cl. G06F 9/546.
Xuan, Fuzhen; Cao, Yupeng; Hui, Hu; Li, Penning; and Wang, Guozhen, to East China University of Science and Technology Calibration method for the brittle fracture assessment parameters for materials based on the Beremin model 09810615 Cl. G01N 3/62.
Xue, Feng; Li, Qinghua; and Zhu, Yuan, to Intel Corporation Method for efficient channel estimation and beamforming in FDD system by exploiting uplink-downlink correspondence 09814037 Cl. H04W 72/0446.
Xue, Jingfeng; Chen, Gui; and Zhang, Xin, to Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. Touch liquid crystal display panel and method for manufacturing the same 09811215 Cl. G06F 3/044.
Xue, Lixia: See--
Cheng, Yan; Zhou, Yongxing; Xue, Lixia; and Classon, Brian 09813213 Cl. H04L 5/0051.
Guan, Lei; and Xue, Lixia 09813212 Cl. H04L 5/005.
Xue, Quan; and Liao, Shaowei, to CITY UNIVERSITY OF HONG KONG Converting a single-ended signal to a differential signal 09813042 Cl. H03H 7/42.
Xue, Wen: See--
Gorman, Pierce Andrew; Bloomcamp, Eric Michael; Xue, Wen; and Huntsman, Russell E. 09813562 Cl. H04M 7/006.