LIST OF PATENTEES
TO WHOM
PATENTS WERE ISSUED ON THE 7th DAY OF November, 2017
AND TO WHOM
REEXAMINATION CERTIFICATES AND PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD CERTIFICATES WERE ISSUED
DURING THE WEEK BEGINNING THE 30th DAY OF October, 2017.
NOTE--Arranged in accordance with the first significant character or word of the name
(in accordance with city and telephone directory practice).

X Development LLC: See--
Grundmann, Michael; and Schubert, Martin F. 09812609 Cl. H01L 33/145.
Linnell, Jeffrey 09811066 Cl. G05B 15/02.
Linnell, Jeffrey; Proto, Jonathan; and Kruysman, Brandon 09808992 Cl. B29C 67/0059.
Ratner, Daniel 09809293 Cl. B64B 1/005.
Rembisz, Justine; and Morey, Christopher Lynn 09809056 Cl. B60B 19/003.
XBIOTECH, INC.: See--
Simard, John 09809649 Cl. C07K 16/245.
Xekalakis, Polychronis: See--
Stavrou, Kyriakos A.; Gibert Codina, Enric; Codina, Josep M.; Gomez Requena, Crispin; Gonzalez, Antonio; Hyuseinova, Mirem; Kotselidis, Christos E.; Latorre, Fernando; Lopez, Pedro; Lupon, Marc; Madriles Gimeno, Carlos; Magklis, Grigorios; Marcuello, Pedro; Martinez Vicente, Alejandro; Martinez, Raul; Ortega, Daniel; Pavlou, Demos; Tournavitis, Georgios; and Xekalakis, Polychronis 09811341 Cl. G06F 9/3804.
Xenopoulos, Alex; to EMD Millipore Corporation Methods for inactivating viruses during a protein purification process 09809799 Cl. C12N 7/00.
XEROX CORPORATION: See--
Chapman, Edward 09813579 Cl. H04N 1/32251.
Li, Shigeng; Zuo, Yanjia; and Cheng, Chieh-Min 09809698 Cl. C08K 5/42.
Ochs, Matthew J. 09809035 Cl. B41J 2/2132.
Smith, Mark A. 09811771 Cl. G06K 15/407.
Vella, Sarah J; Hu, Nan-Xing; and Liu, Yu 09811020 Cl. G03G 15/0233.
Wayman, Elizabeth Dubiel; and Braun, Karen M. 09812022 Cl. G09B 5/02.
Wolfe, Christopher M.; Angra, Padam K.; and Myers, II, Jacob W. 09811017 Cl. G03G 9/09378.
Xia, Chuanjun: See--
Lin, Chun; Xia, Chuanjun; Ma, Bin; Zeng, Lichang; DeAngelis, Alan; and Barron, Edward 09812656 Cl. H01L 51/0085.
Xia, Dengguo: See--
Fan, Yuguang; Wang, Wei; Dai, Wukun; and Xia, Dengguo 09810954 Cl. G02F 1/13394.
Xia, Jiewen; Huang, Qingping; Chen, Jialin; Su, Yuxian; Li, Wenwei; Pang, Liyang; and Wu, Yan, to CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING THIRD CONSTRUCTION CO., LTD Stainless steel weldment and pad combined welding method 09808876 Cl. B23K 9/035.
Xia, Xianzhi; Zhao, Jin; Li, Weili; Liu, Yuexiang; Ling, Yongtai; Gao, Ping; Tan, Yang; Gao, Futang; Peng, Renqi; and Zhang, Jigui, to CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Catalyst component for olefin polymerization, preparation method thereof, and catalyst comprising same 09809663 Cl. C08F 110/06.
Xia, Yanping; Kadle, Prasad S.; Leitzel, Lindsey L.; Wang, Mingyu; and Craig, Timothy D., to MAHLE International GmbH HVAC system for electric vehicle with driving range extension 09809083 Cl. B60H 1/00492.
Xia, Yingan: See--
Bähren, Henning; Hornhardt, Christian; Wolf, Matthias; and Xia, Yingan 09810234 Cl. F04D 29/283.
Xia, Zhidao; and Marsh, Alan, to Swansea University Topical drug patch including microspheres 09808429 Cl. A61K 9/703.
XIAMEN SANAN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.: See--
Huang, Shaohua; Zeng, Xiaoqiang; and Chao, Chih-Wei 09812613 Cl. H01L 33/385.
XIAMEN TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD.: See--
Peng, Tao 09811191 Cl. G06F 3/0412.
Wei, Sifan; and Huang, Zhongshou 09810939 Cl. G02F 1/133528.
XI'AN ZHONGXING NEW SOFTWARE CO. LTD: See--
Wang, Bin 09813174 Cl. H04J 3/0667.
Wang, Meiying; Ding, Jiewei; and Liu, Tao 09813214 Cl. H04L 5/0053.
Yang, Liang 09812882 Cl. H02J 7/0052.
Zhao, Qingling 09813376 Cl. H04L 61/6045.
Zhu, Weihong; and Ni, Hua 09813918 Cl. H04W 16/18.
XI'AN ZHONGXING NEW SOFTWARE CO. LTD.: See--
Guo, Xiaoliang; Bao, Shenghua; and Wang, Tao 09812857 Cl. H02H 7/1213.
Li, Chunlei 09813398 Cl. H04L 63/08.
Liu, Na 09814039 Cl. H04W 72/0446.
Sun, Aifang; Gao, Chong; Ling, Zhihao; Yuan, Yifeng; Cao, Jianfu; Zhang, Zhifei; and Qi, Xuewen 09813933 Cl. H04W 28/0215.
Xiang, Dong: See--
Tsai, Yu-Lun; Hou, Pin-Yuan; Liao, Chung-Fu; Chen, Long-Fei; Xiang, Dong; and Zhu, Da-Wei 09812818 Cl. H01R 13/6596.
Xiang, Dong; Todd, Stephen; and Chen, Qiyan, to EMC IP Holding Company LLC Lineage information management in data analytics 09811573 Cl. G06F 17/30557.
Xiao, Baitao: See--
Banker, Adam Nathan; Xiao, Baitao; and Ossareh, Hamid-Reza 09810229 Cl. F04D 27/0223.
Xiao, Dengkun; Cui, Jie; Li, Anjian; Han, Jing; He, Yuan; and Wu, Tong, to Huawei Technologies Co., Ltd. Positioning method, positioning server, terminal and base station 09814015 Cl. H04W 64/003.
Xiao, Hong: See--
Nasir, Azim; Turner, Andre R.; Xiao, Hong; and Wang, Dongchen 09813308 Cl. H04L 41/5025.
Xiao, Manchao; Pearlstein, Ronald Martin; Ho, Richard; Lei, Xinjian; Mayorga, Steven Gerard; and Spence, Daniel P., to VERSUM MATERIALS US, LLC Catalyst and formulations comprising same for alkoxysilanes hydrolysis reaction in semiconductor process 09809711 Cl. C09D 1/00.
Xiao, Shangyang: See--
Qiu, Weihong; and Xiao, Shangyang 09812956 Cl. H02M 3/156.
Xiao, Yahui: See--
Xu, Shaoping; Xiao, Yahui; Wang, Chao; Wang, Guangyong; Yalkunjan, Tursun; Siu, Kam Shing; Xu, Bin; and Chow, Hiu Ying Connie 09809770 Cl. C10J 3/66.
Xiao, Zhenning; to Ricoh Company, Ltd. Approach for providing service workflows through devices 09813508 Cl. H04L 67/16.
Xie, Fang Quan: See--
Li, Qi Cheng; Mei, Li Jun; Wang, Jian; Xie, Fang Quan; and Zhu, Zi Yu 09811446 Cl. G06F 11/3684.
Xie, Huagang: See--
Xu, Zhi; Wang, Xinran; and Xie, Huagang 09811665 Cl. G06F 21/566.
Xie, John Yuxiang: See--
Tower, III, Daniel G.; Xie, John Yuxiang; Pizzuti, James L.; and DeProost, Antoine 09810559 Cl. G01F 1/60.
Xie, Kun-Ju: See--
Tsao, Chia; Tseng, Jui-Tang; Xie, Kun-Ju; and Wu, Tsung-Han 09809098 Cl. B60K 1/00.
Xie, Lei; to Samsung Display Co., Ltd. Flexible display device and method of manufacturing window member for the same 09809012 Cl. B32B 27/302.
Xie, Liansuo: See--
Swegle, David; and Xie, Liansuo 09808024 Cl. A23G 3/10.
Xie, Qiting: See--
Gu, Rongting; Wen, Hua; Zhu, Qian; Li, Jing; Li, Yihua; and Xie, Qiting 09813456 Cl. H04L 65/1046.
Xie, Ruilong: See--
Cheng, Kangguo; Xie, Ruilong; Yamashita, Tenko; and Yeh, Chun-Chen 09812443 Cl. H01L 27/0629.
Lee, Tek Po Rinus; Liu, Jinping; and Xie, Ruilong 09812543 Cl. H01L 29/47.
Zhang, John H.; Huang, Haigou; Wu, Xusheng; Xie, Ruilong; and Tsai, Stan 09812365 Cl. H01L 21/823437.
Xie, Tianyu: See--
Akselrod, Gregory; Xie, Tianyu; Kurtzebom, Scott; Hardy, Gordon; Garg, Sanjay; Shurtz, Chad; Li, Karvell; and Donner, Robert 09811645 Cl. G06F 21/105.
Xie, Yangguo: See--
Wu, Liping; Shen, Chang; Hu, Yuchang; Pan, Yuanwang; Pu, Shaomin; Wang, Yong; and Xie, Yangguo 09809868 Cl. C21C 7/10.
Xie, Ying: See--
Ma, Wen-zhe; Feng, Sen-ling; Yao, Xiao-jun; Yuan, Zhong-wen; Liu, Liang; and Xie, Ying 09808439 Cl. A61K 31/352.
Ma, Wen-zhe; Feng, Sen-ling; Yao, Xiao-jun; Yuan, Zhong-wen; Liu, Liang; and Xie, Ying 09808477 Cl. A61K 31/704.
Xie, Zheng: See--
Yang, Dongjun; Li, Bo; Wei, Junlei; Zhang, Bo; Li, Zhaoping; Zhang, Xiaoming; Xie, Zheng; Zhou, Yang; Zhang, Lijun; and Zhang, Yanfang 09809118 Cl. B60L 11/02.
XILINIX, INC.: See--
Refai-Ahmed, Gamal; Ramalingam, Suresh; and Philofsky, Brian D. 09812374 Cl. H01L 23/3675.
XILINX, INC.: See--
Parekh, Umang; Sundararajan, Arvind; and Dutta, Sandeep 09811618 Cl. G06F 17/5036.
Xin, Wei: See--
Jiang, Congbin; Xin, Wei; Li, Honghai; Gao, Ruiheng; Chen, Yongjin; Li, Xiaofei; Zhang, Yan; and Zhang, Li 09809771 Cl. C10J 3/86.
Xin, Yan: See--
Brown, Brandon H.; Carra, Ernest A.; Hemenway, Jeffrey N.; Morrison, Henry; Reynolds, Troy; Shi, Bing; Stefanidis, Dimitrios; Wang, Fang; Warr, Matthew Robert; Whitney, James Andrew; and Xin, Yan 09809559 Cl. C07D 239/42.
Xing, Bin: See--
Zmudzinski, Krystof C.; Hoekstra, Matthew E.; Manferdelli, John L.; and Xing, Bin 09811475 Cl. G06F 12/1408.
Xing, Weibing: See--
Gan, Hong; Lehnes, Joseph; and Xing, Weibing 09812710 Cl. H01M 4/54.
Xing, Zhou Tian; to WORLD AWARD ACADEMY, WORLD AWARD FOUNDATION, AMOBILEPAY, INC. Wearable personal digital device for facilitating mobile device payments and personal use 09811818 Cl. G06Q 20/32.
XINTEC INC.: See--
Yiu, Ho-Yin; Wen, Ying-Nan; and Liu, Chien-Hung 09812413 Cl. H01L 24/02.
Xiong, Chunshan: See--
Zhang, Lixue; and Xiong, Chunshan 09813744 Cl. H04N 21/242.
Xiong, Jingyi: See--
Cai, Zhongping; Xiong, Jingyi; Trytko, Tyler; Slobodov, Alexander; Doyle, Paul; and Romanovsky, Anatoly 09810619 Cl. G01N 21/01.
Xiong, Kun; and Davis, Brandon M., to Ecolab USA Inc. Apparatus for, system for and methods of maintaining sensor accuracy 09810676 Cl. G01N 33/18.
Xiong, True: See--
McCoy, Charles; Pedlow, Jr., Leo Mark; Wong, Ling Jun; and Xiong, True 09811320 Cl. G06F 8/38.
Xiong, Yin: See--
Lancaster, Johnathan M.; Marchion, Douglas C.; and Xiong, Yin 09809858 Cl. C12Q 1/6886.
XTRIZAK LLC: See--
Estrada, Isaac; and Estrada, Zakkery D. 09808707 Cl. A63F 9/20.
Xu, Bin: See--
Xu, Shaoping; Xiao, Yahui; Wang, Chao; Wang, Guangyong; Yalkunjan, Tursun; Siu, Kam Shing; Xu, Bin; and Chow, Hiu Ying Connie 09809770 Cl. C10J 3/66.
Xu, Bo; and Mao, Yanmin, to Psion, Inc. Molded printed circuit board 09812808 Cl. H01R 13/52.
Xu, Chun: See--
Tian, Guolin; and Xu, Chun 09809939 Cl. E01H 1/1206.
Xu, Fang; Zhang, Zhenhua; Shang, Ke; and Zhong, Like, to BEIJING LENOVO SOFTWARE LTD. Display screen, electronic device and information processing method for the electronic device 09812075 Cl. G09G 3/36.
Xu, Feng: See--
Chung, John Y. L.; Campos, Kevin; Cleator, Edward; Dunn, Robert F.; Gibson, Andrew; Hoerrner, R Scott; Keen, Stephen; Lieberman, Dave; Liu, Zhuqing; Lynch, Joseph; Maloney, Kevin M.; Xu, Feng; Yasuda, Nobuyoshi; Yoshikawa, Naoki; and Zhong, Yong-Li 09809536 Cl. C07D 207/09.
Xu, Guo-Jin: See--
Shen, Guo-Qiao; Chang, Yu-Ming; Zhang, Jin-Fa; and Xu, Guo-Jin 09812961 Cl. H02M 3/158.
Xu, Hao: See--
Barbieri, Alan; Xu, Hao; Jain, Vikas; Malladi, Durga Prasad; Khan, Awaiz Ahmad; Kotla, Samatha; and Sachdev, Balwinderpal 09814073 Cl. H04W 74/0833.
Xu, Hua; Heo, Youn; Cai, Zhijun; Earnshaw, Mark; Fong, Mo-Han; McBeath, Sean; and Harrison, Robert Mark, to BlackBerry Limited Transmission of information in a wireless communication system 09814003 Cl. H04W 52/42.
Xu, Jianjun: See--
Chen, Xingyi; Xu, Jianjun; and Niu, Xiliang 09810602 Cl. G01M 11/0207.
Xu, Jiayi: See--
Sakurada, Isao; Hirabayashi, Tomokazu; Maeda, Yoshitaka; Nagasue, Hiroshi; Mizuno, Takashi; Xu, Jiayi; Zhang, Ting; Smith, Cameron; and Parker, Dann 09808445 Cl. A61K 31/439.
Xu, Jun; to IPRECISION MEDICINE TECHNOLOGY, INC. Methods for shape comparison between drug molecules 09811642 Cl. G06F 19/706.
Xu, Min; Xu, Xiaoying; Zheng, Xiaoxiao; and Guo, Fangfu, to Huawei Technologies Co., Ltd. Information reporting method, information receiving method, UE and network device 09813974 Cl. H04W 40/248.
Xu, Ming: See--
Tong, Hui; Hoshino, Masayuki; Xu, Ming; Nakao, Seigo; and Imamura, Daichi 09813128 Cl. H04B 7/0478.
Xu, Peng: See--
Cheng, Kangguo; Xu, Peng; and Yang, Jie 09812553 Cl. H01L 29/6656.
Xu, Qiang; Lumezanu, Cristian; Liu, Zhuotao; Arora, Nipun; Sharma, Abhishek; Zhang, Hui; and Jiang, Guofei, to NEC Corporation Optimization framework for multi-tenant data centers 09813301 Cl. H04L 41/12.
Xu, Shaoping; Xiao, Yahui; Wang, Chao; Wang, Guangyong; Yalkunjan, Tursun; Siu, Kam Shing; Xu, Bin; and Chow, Hiu Ying Connie, to ECO ENVIRONMENTAL ENERGY RESEARCH INSTITUTE LIMITED Method for preparing hydrogen-rich gas by gasification of solid organic substance and steam 09809770 Cl. C10J 3/66.
Xu, Shuai; Zhang, Zhengxin; and Wang, Zhiyong, to BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. Driver chip, driver board and test method thereof, and display device 09810932 Cl. G02F 1/1309.
Xu, Shuyi: See--
Blyde, Susan M.; Morales, Celestino Raul; Xu, Shuyi; Coonahan, Timothy Joseph; and Kokovidis, Georgios D0802010 Cl. D14‑488.
Xu, Teng: See--
Soultanidis, Nikolaos; Reed, Keith G.; Xu, Teng; Ferrughelli, David T.; and Martens, Luc R. M. 09809756 Cl. C10C 1/205.
Xu, Wei: See--
Liu, Guoan; and Xu, Wei 09812326 Cl. H01L 21/187.
Xu, Wen-Qing; Liu, Chao; Barbarossa, Giovanni; Eissler, Elgin E.; Anderson, Thomas E.; Kraisinger, Charles J.; and Lichtenstein, Norbert, to II-VI Incorporated Composite substrate with alternating pattern of diamond and metal or metal alloy 09812375 Cl. H01L 23/3732.
Xu, Wenpeng: See--
Zhu, Liwei; Li, Dianlin; Yang, Xiaowei; Zhu, Hua; and Xu, Wenpeng 09814162 Cl. H05K 7/20736.
Xu, Xiaoying: See--
Xu, Min; Xu, Xiaoying; Zheng, Xiaoxiao; and Guo, Fangfu 09813974 Cl. H04W 40/248.
Xu, Xinhua; to Guangdong BESTEK E-commerce Co., Ltd. Lamp D0802201 Cl. D26‑107.
Xu, Yan; Samuel, Chia Han Siong; Zhang, Yingzhe; and Luo, Zhenghua, to Hytera Communications Corp., Ltd. Communication mode switching method and device 09814041 Cl. H04W 72/0446.
Xu, Yang: See--
Testi, Nicolo; and Xu, Yang 09813033 Cl. H03F 3/193.
Xu, Zhengmao: See--
Chen, Changhua; Zhang, Li; Liu, Xiaolei; Ha, Yao; Xu, Zhengmao; Dong, Zheng; and Chen, Qingyong 09810667 Cl. G01N 29/30.
Xu, Zhi; Wang, Xinran; and Xie, Huagang, to Palo Alto Networks, Inc. Static and dynamic security analysis of apps for mobile devices 09811665 Cl. G06F 21/566.
Xu, Zhiyue: See--
Kumar, Deepak; and Xu, Zhiyue 09809712 Cl. C09D 1/00.
Xu, Zhuxian; and Chen, Chingchi, to FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC Active gate clamping for inverter switching devices using grounded gate terminals 09813009 Cl. H02P 27/08.
Xuan, Chaoting: See--
Stuntebeck, Erich Peter; Tse, Kar Fai; Lu, Chen; and Xuan, Chaoting 09813247 Cl. H04L 9/3234.
Xuan, Chaoting; to AirWatch LLC Fast and accurate identification of message-based API calls in application binaries 09811401 Cl. G06F 9/546.
Xuan, Fuzhen; Cao, Yupeng; Hui, Hu; Li, Penning; and Wang, Guozhen, to East China University of Science and Technology Calibration method for the brittle fracture assessment parameters for materials based on the Beremin model 09810615 Cl. G01N 3/62.
Xue, Feng; Li, Qinghua; and Zhu, Yuan, to Intel Corporation Method for efficient channel estimation and beamforming in FDD system by exploiting uplink-downlink correspondence 09814037 Cl. H04W 72/0446.
Xue, Jingfeng; Chen, Gui; and Zhang, Xin, to Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. Touch liquid crystal display panel and method for manufacturing the same 09811215 Cl. G06F 3/044.
Xue, Lixia: See--
Cheng, Yan; Zhou, Yongxing; Xue, Lixia; and Classon, Brian 09813213 Cl. H04L 5/0051.
Guan, Lei; and Xue, Lixia 09813212 Cl. H04L 5/005.
Xue, Quan; and Liao, Shaowei, to CITY UNIVERSITY OF HONG KONG Converting a single-ended signal to a differential signal 09813042 Cl. H03H 7/42.
Xue, Wen: See--
Gorman, Pierce Andrew; Bloomcamp, Eric Michael; Xue, Wen; and Huntsman, Russell E. 09813562 Cl. H04M 7/006.